Vityaz-pro @ Russland - Liga Pro

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
10/28 07:00 - Vityaz-pro v Eagles-pro L 0-3
10/27 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-0
10/26 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-1
10/23 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro W 1-3
10/21 07:00 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-0
10/20 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-1
10/19 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-1
10/16 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro L 3-2
10/14 10:30 - Vityaz-pro v Plamya-pro L 0-3
10/13 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro W 1-3
10/12 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro W 1-3
10/09 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro L 3-2
10/07 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro W 0-3
10/06 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-1
10/05 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-2
10/02 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro L 3-2
09/30 07:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro W 1-3
09/29 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-1
09/28 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-1
09/25 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro L 3-2
09/23 10:30 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-0
09/22 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-0
09/21 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro W 0-3
09/18 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro W 0-3
09/16 07:16 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-0
09/15 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-0
09/14 07:00 - Molot-pro v Vityaz-pro L 3-1
09/11 05:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro L 3-1
09/09 07:00 - Eagles-pro v Vityaz-pro W 0-3
09/08 07:45 - Plamya-pro v Vityaz-pro L 3-1