Moskau - Liga Pro 02/17 09:30 Andrey Ovchinnikov v Ivan Nirkov 11-10
Moskau - Liga Pro 02/17 09:15 Aleksandr Morozov v Dmitry Merzlikin 6-4
Moskau - Liga Pro 02/17 08:30 Mikhail Tsutaev v Andrei Ovchinnikov 10-12
Moskau - Liga Pro 02/17 07:30 Andrei Ovchinnikov v Konstantin Morgachev 8-7
Moskau - Liga Pro 02/17 07:00 Konstantin Morgachev v Ivan Nirkov 8-11
Moskau - Liga Pro 02/17 06:56 Konstantin Morgachev v Mikhail Tsutaev 10-6
Moskau - Liga Pro 02/17 06:30 Ivan Nirkov v Andrei Ovchinnikov 6-7
Moskau - Liga Pro 02/17 06:00 Mikhail Tsutaev v Ivan Nirkov 6-8
Moskau - Liga Pro 02/17 05:00 Konstantin Morgachev v Mikhail Tsutaev 11-6
Moskau - Liga Pro 02/17 04:00 Stanislav Bychkov v Andrey Doncenko 6-2
Moskau - Liga Pro 02/17 03:30 Dmitry Balakin v Stanislav Bychkov 5-8
Moskau - Liga Pro 02/17 03:00 Sergey Trunenkov v Vladimir Kasatkin 5-2
Moskau - Liga Pro 02/17 02:29 Dmitry Balakin v Sergey Trunenkov 6-8
Moskau - Liga Pro 02/17 02:00 Andrey Doncenko v Sergey Trunenkov 14-12
Moskau - Liga Pro 02/17 01:30 Dmitry Balakin v Vladimir Kasatkin 12-11
Moskau - Liga Pro 02/17 01:30 Sergey Trunenkov v Dmitry Balakin 6-8
Moskau - Liga Pro 02/17 01:00 Stanislav Bychkov v Andrey Doncenko 11-8
Moskau - Liga Pro 02/17 00:30 Stanislav Bychkov v Sergey Trunenkov 6-4
Moskau - Liga Pro 02/17 00:00 Vladimir Kasatkin v Andrey Doncenko 7-10
Moskau - Liga Pro 02/16 23:00 Andrey Doncenko v Dmitry Balakin 11-11
Portugal Open XD 02/16 21:40 Liu/Lin v Pistej/Kukulkova 7-2
Moskau - Liga Pro 02/16 21:30 Vladimir Kasatkin v Stanislav Bychkov 5-7
Moskau - Liga Pro 02/16 21:30 Pavel Tarutin v Ilya Berezin 10-7
Portugal Open XD 02/16 20:40 Lin/Liu v Pistej/Kukulkova 3-0
Moskau - Liga Pro 02/16 20:30 Aleksandr Voronov v Pavel Tarutin 3-5
Moskau - Liga Pro 02/16 20:27 Pavel Tarutin v Denis Gavrilov 1-1
Moskau - Liga Pro 02/16 20:02 Ilya Berezin v Valery Zonenko 7-8
Moskau - Liga Pro 02/16 20:00 Denis Gavrilov v Valery Zonenko 8-6
Portugal Open XD 02/16 19:35 Cao/Xu v Liang/Lin 3-1
Portugal Open XD 02/16 19:35 Madarasz/Pergel v Monteiro Dodean/Samara 3-2