Resultate

Setka Cup 02/29 04:55 - Denys Nemchenko v Spartak Abalmaz W 2-3
Setka Cup 02/29 03:55 - Oleksandr Mishchenko v Spartak Abalmaz L 3-1
Setka Cup 02/29 02:25 - Serhii Chelpanov v Spartak Abalmaz L 3-0
Setka Cup 02/29 00:25 - O Volo Kovalchuk v Spartak Abalmaz L 2-1
Setka Cup 02/28 22:25 - Dmytro Chernyshov v Spartak Abalmaz L 3-0
Setka Cup 02/28 05:25 - O Hryho Kovalchuk v Spartak Abalmaz W 1-3
Setka Cup 02/28 03:55 - Spartak Abalmaz v Dmytro Rehotun L 1-3
Setka Cup 02/28 01:55 - Dmytro Chernyshov v Spartak Abalmaz W 2-3
Setka Cup 02/27 23:55 - Maksym Tytskyi v Spartak Abalmaz L 3-2
Setka Cup 02/27 22:55 - Vitalii Khamurda v Spartak Abalmaz W 2-3
Setka Cup 02/24 20:55 - O Hryho Kovalchuk v Spartak Abalmaz W 2-3
Setka Cup 02/24 19:55 - Yurii Kurishchenko v Spartak Abalmaz L 3-2