Zenit-pro 3x3

3x3 Liga Pro 09/19 11:20 - Erofey-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 17-16
3x3 Liga Pro 09/19 10:20 - Amur-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 D 18-18
3x3 Liga Pro 09/19 08:50 - Europa-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 18-14
3x3 Liga Pro 09/18 10:50 - Europa-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 15-20
3x3 Liga Pro 09/18 09:50 - Zenit-pro 3x3 v Amur-pro 3x3 W 21-18
3x3 Liga Pro 09/18 08:50 - Zenit-pro 3x3 v Erofey-pro 3x3 W 16-15
3x3 Liga Pro 09/17 10:50 - Zenit-pro 3x3 v Erofey-pro 3x3 L 19-20
3x3 Liga Pro 09/17 10:20 - Zenit-pro 3x3 v Amur-pro 3x3 L 11-20
3x3 Liga Pro 09/17 09:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 L 18-21
3x3 Liga Pro 09/16 11:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 L 14-22
3x3 Liga Pro 09/16 09:50 - Amur-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 18-21
3x3 Liga Pro 09/16 09:20 - Erofey-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 12-22
3x3 Liga Pro 09/12 10:50 - Europa-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 17-19
3x3 Liga Pro 09/12 09:50 - Zenit-pro 3x3 v Amur-pro 3x3 L 18-20
3x3 Liga Pro 09/12 08:50 - Zenit-pro 3x3 v Erofey-pro 3x3 W 20-13
3x3 Liga Pro 09/11 10:50 - Zenit-pro 3x3 v Erofey-pro 3x3 L 12-15
3x3 Liga Pro 09/11 10:20 - Zenit-pro 3x3 v Amur-pro 3x3 W 18-16
3x3 Liga Pro 09/11 09:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 W 20-15
3x3 Liga Pro 09/10 11:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 W 19-15
3x3 Liga Pro 09/10 09:50 - Amur-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 21-16
3x3 Liga Pro 09/10 09:20 - Erofey-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 21-20
3x3 Liga Pro 09/09 11:19 - Erofey-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 18-17
3x3 Liga Pro 09/09 10:20 - Amur-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 L 21-7
3x3 Liga Pro 09/09 08:48 - Europa-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 15-21
3x3 Liga Pro 09/05 10:50 - Zenit-pro 3x3 v Erofey-pro 3x3 L 8-21
3x3 Liga Pro 09/05 10:20 - Zenit-pro 3x3 v Amur-pro 3x3 L 8-18
3x3 Liga Pro 09/05 09:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 L 9-16
3x3 Liga Pro 09/04 11:20 - Zenit-pro 3x3 v Europa-pro 3x3 W 20-18
3x3 Liga Pro 09/04 09:50 - Amur-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 16-17
3x3 Liga Pro 09/04 09:20 - Erofey-pro 3x3 v Zenit-pro 3x3 W 17-20

Leagues Played