Denis Bochkov

Moskau - Liga Pro 11/11 20:03 - Denis Bochkov v Yurii Nozdrunov 10-5
Moskau - Liga Pro 11/11 18:30 - Denis Bochkov v Artyom Tihonov 3-8
Moskau - Liga Pro 11/11 17:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Denis Bochkov 9-5
Moskau - Liga Pro 11/11 16:30 - Yurii Nozdrunov v Denis Bochkov 5-11
Moskau - Liga Pro 11/11 15:30 - Denis Bochkov v Pavel Perov 8-4
Moskau - Liga Pro 10/23 20:08 - Pavel Perov v Denis Bochkov 13-12
Moskau - Liga Pro 10/23 19:00 - Denis Bochkov v Evgenii Gruzdov 7-11
Moskau - Liga Pro 10/23 18:00 - Denis Bochkov v Pavel Perov 10-8
Moskau - Liga Pro 10/23 17:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 7-9
Moskau - Liga Pro 10/23 15:30 - Yurii Nozdrunov v Denis Bochkov 7-4
Moskau - Liga Pro 10/22 20:22 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 5-11
Moskau - Liga Pro 10/22 19:00 - Dmitry Popov v Denis Bochkov 11-8
Moskau - Liga Pro 10/22 17:30 - Denis Bochkov v Evgenii Gruzdov 13-11
Moskau - Liga Pro 10/22 16:00 - Denis Bochkov v Vasily Dedov 10-7
Moskau - Liga Pro 10/22 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 10-9
Moskau - Liga Pro 09/20 19:30 - Artyom Tihonov v Denis Bochkov 8-4
Moskau - Liga Pro 09/20 18:00 - Dmitry Popov v Denis Bochkov 3-0
Moskau - Liga Pro 09/20 16:30 - Denis Bochkov v Ivan Talamanov 8-10
Moskau - Liga Pro 09/20 15:00 - Denis Bochkov v Pavel Perov 3-4
Moskau - Liga Pro 09/19 20:30 - Denis Bochkov v Vasily Dedov 8-3
Moskau - Liga Pro 09/19 19:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 7-10
Moskau - Liga Pro 09/19 17:30 - Denis Bochkov v Maksim Bokov 3-1
Moskau - Liga Pro 09/19 16:00 - Denis Bochkov v Aleksandr Voronov 10-8
Moskau - Liga Pro 09/19 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 8-11
Moskau - Liga Pro 09/18 20:21 - Aleksei Horkov v Denis Bochkov 6-10
Moskau - Liga Pro 09/18 18:30 - Denis Bochkov v Ivan Talamanov 8-8
Moskau - Liga Pro 09/18 17:30 - Maksim Bokov v Denis Bochkov 2-6
Moskau - Liga Pro 09/18 16:30 - Artyom Tihonov v Denis Bochkov 6-1
Moskau - Liga Pro 09/18 15:30 - Denis Bochkov v Aleksei Horkov 8-10
Moskau - Liga Pro 08/15 20:06 - Denis Bochkov v Aleksandr Zhelubenkov 1-3