Ling Chen/Wang

Hong Kong Open - Herrendoppel 11/22 13:30 - Ahsan/Saputro v Ling Chen/Wang 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 11/15 13:15 - Lu/Chang v Ling Chen/Wang 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 11/03 14:40 - Ling Chen/Wang v Christiansen/Daugaard 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 11/02 13:30 - Ling Chen/Wang v Lamsfuss/Seidel 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 11/01 11:00 - Ling Chen/Wang v Lane/Vendy 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 10/25 09:25 - He/Tan v Ling Chen/Wang 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 10/19 12:00 - Ling Chen/Wang v Suwardi/Pratama 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 10/18 09:15 - Ling Chen/Wang v Briggs/Wolfenden 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/14 06:30 - Ling Chen/Wang v Hoki/Kobayashi 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/13 04:15 - Ling Chen/Wang v Law/Lee 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 08/06 08:48 - Ling Chen/Wang v Sin Ong/Teo 21-18
Scottish Open - Herrendoppel 08/06 03:25 - Ling Chen/Wang v Ong/Teo 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 08/05 06:40 - Ling Chen/Wang v Haryanto/Isfahani 21-15
Scottish Open - Herrendoppel 08/05 03:20 - Ling Chen/Wang v Kenas Adi Haryanto & Moh Reza Pahlevi Isfahani 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 08/04 06:45 - Ling Chen/Wang v Chen/Fan 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 08/03 06:40 - Ling Chen/Wang v Han/Zhou 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 08/02 08:48 - Ling Chen/Wang v Manota/Soedjasa 21-13
Scottish Open - Herrendoppel 07/02 05:30 - Lee/Lee v Ling Chen/Wang 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 07/01 04:30 - Chooi/Low v Ling Chen/Wang 1-2
Scottish Open - Herrendoppel 06/30 04:30 - Lee/Lin v Ling Chen/Wang 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 06/29 07:45 - Choi/Park v Ling Chen/Wang 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 06/28 11:00 - Choi/Tae Kim v Ling Chen/Wang 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 06/23 06:15 - Ling Chen/Wang v Kamura/Sonoda 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 06/22 07:20 - Rankireddy/Shetty v Ling Chen/Wang 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 06/21 08:55 - Chau/Serasinghe v Ling Chen/Wang 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 06/14 04:49 - Kamura/Sonoda v Ling Chen/Wang 14-10
Scottish Open - Herrendoppel 05/24 01:48 - Park/Kim v Ling Chen/Wang 13-20
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/28 09:30 - Ling Chen/Wang v Li/Liu 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/27 05:00 - Ling Chen/Wang v Endo/Watanabe 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/26 06:40 - Isriyanet/Namdash v Ling Chen/Wang 0-2