Head to Head

Ukraine - TT Cup 2021/06/25 12:30 Mykola Zakladnyi v Vasiliy Shepel W 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/06/10 13:35 Mykola Zakladnyi v Vasiliy Shepel W 3-2
Ukraine - TT Cup 2021/06/09 15:20 Vasiliy Shepel v Mykola Zakladnyi W 0-3
Ukraine - TT Cup 2021/03/12 08:50 Mykola Zakladnyi v Vasiliy Shepel W 3-2
Ukraine - TT Cup 2021/03/05 14:40 Vasiliy Shepel v Mykola Zakladnyi L 3-2
Ukraine - TT Cup 2020/06/11 07:50 Mykola Zakladnyi v Vasiliy Shepel W 3-1
Ukraine - TT Cup 2020/06/10 07:15 Vasiliy Shepel v Mykola Zakladnyi W 0-3
Ukraine - TT Cup 2020/06/03 05:30 Mykola Zakladnyi v Vasiliy Shepel W 3-2

Home History

Ukraine - TT Cup 2021/09/23 14:15 Serhii Kiilo v Mykola Zakladnyi L 3-0
Ukraine - TT Cup 2021/09/23 13:40 Mykola Zakladnyi v Oleksandr Brezytskyi L 1-3
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 17:45 Oleksiy Shindel v Mykola Zakladnyi W 1-3
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 13:40 Serhii Pokidko v Mykola Zakladnyi L 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 12:30 Mykola Zakladnyi v Oleksiy Shindel L 1-3
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 11:20 Mykola Zakladnyi v Sergey Gilitukha W 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 09:35 Oleh Stasevskyi v Mykola Zakladnyi W 2-3
Ukraine - TT Cup 2021/09/17 07:50 Mykola Zakladnyi v Serhii Kubrak L 1-3

Away History

Ukraine - TT Cup 2021/09/23 14:10 Yaroslav Ivanytsia v Vasiliy Shepel L 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/09/23 13:35 Serhii Kiilo v Vasiliy Shepel L 3-2
Ukraine - TT Cup 2021/09/22 16:30 Ihor Kuznetsov v Vasiliy Shepel L 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/09/22 15:20 Ihor Kuznetsov v Vasiliy Shepel L 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/09/22 14:50 Vasiliy Shepel v Oleksandr Brezytskyi L 0-3
Ukraine - TT Cup 2021/09/22 14:15 Serhii Kiilo v Vasiliy Shepel L 3-0
Ukraine - TT Cup 2021/09/22 13:40 Vasiliy Shepel v Oleksandr Shchytka W 3-1
Ukraine - TT Cup 2021/08/12 16:35 Yaroslav Ivanytsia v Vasiliy Shepel L 3-2