Home History

Moskau - Liga Pro 2019/04/13 06:56 Vitaly Bazilevsky v Alik Girevenkov 4-11
Moskau - Liga Pro 2019/04/13 06:00 Alik Girevenkov v Vyacheslav Tsvetkov 4-10
Moskau - Liga Pro 2019/04/13 05:30 Dmitry Tunitsin v Alik Girevenkov 9-6
Moskau - Liga Pro 2019/04/13 04:00 Alik Girevenkov v Vitaly Bazilevsky 1-6
Moskau - Liga Pro 2019/03/28 01:30 Alexey Yanshaev v Alik Girevenkov 10-8
Moskau - Liga Pro 2019/03/28 00:00 Alik Girevenkov v Igor Matveev 6-9
Moskau - Liga Pro 2019/03/27 22:30 Alik Girevenkov v Egor Mishutin 7-11
Moskau - Liga Pro 2019/03/27 21:30 Ilya Korogodsky v Alik Girevenkov 11-7

Away History

Moskau - Liga Pro 2019/04/11 03:00 Igor Matveev v Vyacheslav Ermilin 9-7
Moskau - Liga Pro 2019/04/11 01:30 Vyacheslav Ermilin v Viktor Ivanov 9-7
Moskau - Liga Pro 2019/04/11 00:30 Vyacheslav Ermilin v Mihail Andrusenko 8-4
Moskau - Liga Pro 2019/04/10 22:00 Igor Matveev v Vyacheslav Ermilin 11-7
Moskau - Liga Pro 2019/04/06 06:30 Vitaly Bazilevsky v Vyacheslav Ermilin 8-7
Moskau - Liga Pro 2019/04/06 05:30 Vyacheslav Ermilin v Dmitry Tunitsin 10-10
Moskau - Liga Pro 2019/04/06 04:30 Vyacheslav Tsvetkov v Vyacheslav Ermilin 10-3
Moskau - Liga Pro 2019/04/04 02:57 Vyacheslav Ermilin v Egor Mishutin 6-10