Pts

1 2 3 4
Radek Krcal 11 11 11 14
Frantisek Blaha 1980 4 13 9 12