Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Ivasiv 8 11 11 2 7
Illya Semeniuk 11 7 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 1 Race to 5 - Illya Semeniuk
 • Game 1 - Illya Semeniuk won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Illya Semeniuk
 • Game 2 Race to 5 - Illya Semeniuk
 • Game 2 - Volodymyr Ivasiv won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 - Volodymyr Ivasiv won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Illya Semeniuk
 • Game 4 Race to 5 - Illya Semeniuk
 • Game 4 - Illya Semeniuk won 2-11
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 5 Race to 5 - Illya Semeniuk
 • Game 5 - Illya Semeniuk won 7-11