Rennen - Urawa 2021-07-22 06:31

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
5 Astral Blaze Kazuma Yabuguchi Takayuki Yano
6 Rize Yellow Yutaka Kawashima Yoshimi Nakashima
7 James Yutaka Kawashima Akio Mikoshi 101.000
07/22 07:01
2 Heisei Road Hikaru Yamakosi Shoya Hozono
0 Hayabusa Piano 1.870
07/22 06:51
3.500
07/22 07:02
10 Ho O First Takashi Mizuno Genki Fujimoto 12.000
07/22 07:01
11.000
07/22 07:02
9 Arpoador Hiroki Zakuro Shinobu Sakai 5.000
07/22 07:01
4.500
07/22 07:02
2 Stealth Blue Tomoyuki Fujihara Kosuke Sakurai 61.000
07/22 07:01
4 Siglap Ling Ling Maki Hirayama Naoya Hashimoto 6.500
07/22 07:01
1 Kazuma Desplechin Toshio Tomita Koshi Yoshidome 26.000
07/22 07:01
21.000
07/22 07:02
0 Rotazione
0 Gospel
11 Ovale Katsufumi Suzuki Kazuki Akatsu 61.000
07/22 07:01
4 Skiniccino Tsukasa Kaibazawa Tadanari Konno
8 Olwen Morio Kawamura Tetsuya Takahashi
8 Azami Kenji Uchino Yoshimi Nakashima 7.500
07/22 07:01
7.000
07/22 07:02
0 Seiei Vivid 1.870
07/22 06:51
3.000
07/22 07:02
3 Shinrai Tomi Hiroki Zakuro Mai Fukuhara
3 Algedi Takeshi Minowa Ryo Fujita 26.000
07/22 07:01