Rennen - Urawa 2021-07-22 05:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
2 Locker Motion Kenji Uchino Kosei Akimoto 5.000
07/22 05:21
5.500
07/22 05:21
8 Sequoia Hironori Unoki Wataru Fujie 12.000
07/22 05:21
21.000
07/22 05:21
6 Shinano Jungle K Okada Aoi Shinoya
5 Moriden Tower Hikaru Yamakosi Shoya Hozono
5 Yu Yu Lien Tamotsu Yokoyama Shoya Hozono 21.000
07/22 05:21
0 Kurono Empress 2.000
07/22 05:13
3.600
07/22 05:21
7 Toa Marble Shinji Kobayashi Kazuki Akatsu 61.000
07/22 05:21
1 Shining Mars Takashi Mizuno Taito Mori
0 Kimon's Love 1.750
07/22 05:13
6.500
07/22 05:21
7 Daiei Bilberry Kazunori Sakai Naoki Machida
3 Shikishima Takashi Noguchi Koshi Yoshidome 17.000
07/22 05:21
9 Meiner Un Demi Morio Kawamura Mai Fukuhara 3.200
07/22 05:21
2.800
07/22 05:21
0 Mere Fantasia
0 Fukusan Mode
3 Esme Luna Takashi Noguchi Ryuji Tatsushiro
2 Lucky Luck Hironori Unoki Tetsuya Takahashi
1 Two M Polaris Katsufumi Suzuki Yuki Yamanaka 7.000
07/22 05:21
4.500
07/22 05:21