Pts

1 2 3 4 5
Alexey Uvarov 8 11 8 11 11
Aleksandr Radchenko 11 7 11 4 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexey Uvarov
 • Game 1 Race to 5 - Alexey Uvarov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 - Aleksandr Radchenko won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Alexey Uvarov
 • Game 2 Race to 5 - Alexey Uvarov
 • Game 2 Race to 7 - Alexey Uvarov
 • Game 2 Race to 9 - Alexey Uvarov
 • Game 2 - Alexey Uvarov won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Uvarov
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Uvarov
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Uvarov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Radchenko
 • Game 3 - Aleksandr Radchenko won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Uvarov
 • Game 4 Race to 5 - Alexey Uvarov
 • Game 4 Race to 7 - Alexey Uvarov
 • Game 4 Race to 9 - Alexey Uvarov
 • Game 4 - Alexey Uvarov won 11-4
 • Score After Game 4 - 11-4
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Radchenko
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr Radchenko
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandr Radchenko
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Radchenko