Moskau - Liga Pro

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
09/20 13:00 - Bator Damdinov v Mikhail Kozhemyakin View
09/20 12:30 - Viktor Rahmanov v Alexander Frolov View
09/20 12:00 - Vladislav Fedorov v Bator Damdinov View
09/20 11:30 - Viktor Rahmanov v Mikhail Kozhemyakin View
09/20 11:00 - Alexander Frolov v Vladislav Fedorov View
09/20 10:30 - Bator Damdinov v Viktor Rahmanov View
09/20 10:30 - Bator Damdinov v Vladislav Fedorov View
09/20 10:00 - Mikhail Kozhemyakin v Vladislav Fedorov View
09/20 09:30 - Alexander Frolov v Bator Damdinov View
09/20 09:00 - Vladislav Fedorov v Viktor Rahmanov View
09/20 08:15 - Mikhail Kozhemyakin v Alexander Frolov View
09/20 06:30 - Sergey Vakar v Roman Kobytov View
09/20 06:00 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev View
09/20 05:30 - Roman Kobytov v Igor Minchenkov View
11-8,13-11 - Sergey Vakar v Dmitry Ignatiev 10-7
09/20 04:30 - Dmitry Ignatiev v Roman Kobytov 11-6
09/20 04:00 - Igor Minchenkov v Sergey Vakar 6-9
09/20 03:00 - Ivan Nirkov v Georgiy Vahnin 11-9
09/20 02:32 - Igor Poletaev v Igor Matveev 7-5
09/20 02:00 - Igor Poletaev v Georgiy Vahnin 11-13
09/20 01:30 - Evgeny Grishaev v Igor Matveev 10-4
09/20 01:00 - Ivan Nirkov v Igor Poletaev 8-4
09/20 00:30 - Evgeny Grishaev v Georgiy Vahnin 5-10
09/20 00:00 - Igor Matveev v Ivan Nirkov 11-7
09/19 23:30 - Igor Poletaev v Evgeny Grishaev 8-7
09/19 23:00 - Georgiy Vahnin v Ivan Nirkov 6-10
09/19 22:30 - Igor Matveev v Igor Poletaev 5-9
09/19 22:00 - Ivan Nirkov v Evgeny Grishaev 11-8
09/19 21:30 - Georgiy Vahnin v Igor Matveev 11-3
09/19 20:30 - Denis Bochkov v Vasily Dedov 8-3