Ungarn - NB1

DateRHeim v Auswärts-
05/24 16:00 - Pick Szeged v Veszprem 30-27
05/20 13:45 - Veszprem v Pick Szeged 23-17
05/14 14:30 1 Tatabanya v Budakalasz 36-27
05/13 16:00 1 [11] Vaci KSE v Cegled [10] 32-29
05/13 16:00 1 Gyongyos v Csurgoi KK 23-29
05/13 16:00 1 Oroshazi FKSE v Balmazújváros 30-28
05/13 16:00 1 [2] Pick Szeged v Balatonfuredi KSE [6] 29-19
05/12 16:00 1 Komlo v Eger SBS 27-26
05/11 16:00 1 [6] Balatonfuredi KSE v Tatabanya [3] 24-29
05/11 16:00 1 Oroshazi FKSE v Veszprem 21-28
05/10 16:00 1 [2] Pick Szeged v Balmazújváros [13] 30-24
05/09 16:00 1 Veszprem v Csurgoi KK 40-22
04/29 16:00 1 Budakalasz v Mezokovesdi KC 35-30
04/29 16:00 1 Eger SBS v Vaci KSE 36-24
04/29 16:00 1 Balmazújváros v Gyongyos 25-21
04/28 16:00 1 [9] Cegled v Oroshazi FKSE [7] 24-25
04/25 16:00 1 [3] Tatabanya v Pick Szeged [2] 23-24
04/23 16:00 1 Komlo v Mezokovesdi KC 20-23
04/22 16:00 1 Gyongyos v Cegled 35-27
04/22 16:00 1 Oroshazi FKSE v Eger SBS 26-22
04/21 14:00 1 Balatonfuredi KSE v Budakalasz 26-29
04/19 16:00 1 [3] Tatabanya v Csurgoi KK [4] 35-26
04/15 16:00 1 Mezokovesdi KC v Vaci KSE 31-27
04/15 16:00 1 Eger SBS v Gyongyos 25-22
04/15 16:00 1 Budakalasz v Komlo 34-23
04/09 10:15 1 Csurgoi KK v Balatonfuredi KSE 18-22
04/08 16:00 1 [9] Cegled v Pick Szeged [2] 23-35
04/08 16:00 1 [13] Balmazújváros v Tatabanya [3] 22-28
04/07 16:00 1 [2] Pick Szeged v Eger SBS [11] 29-20
04/05 16:00 1 [3] Tatabanya v Cegled [9] 33-22