Volodymyr Tuchkevych @ Ukraine - TT Cup

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
10/13 11:35 - Igor Vatsyn v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
10/13 10:25 - Volodymyr Tuchkevych v Igor Vatsyn L 1-3
10/13 09:15 - Volodymyr Tuchkevych v Igor Demchuk L 0-3
10/13 08:05 - Volodymyr Tuchkevych v Viktor Bosak W 3-0
10/13 06:55 - Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 2-3
10/10 12:10 - Igor Vatsyn v Volodymyr Tuchkevych L 3-1
10/10 10:25 - Igor Demchuk v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
10/10 09:50 - Volodymyr Tuchkevych v Igor Vatsyn L 0-3
10/10 07:30 - Volodymyr Tuchkevych v Viktor Bosak W 3-0
10/10 05:45 - Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk W 3-2
10/09 19:45 - Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
10/09 18:35 - Igor Demchuk v Volodymyr Tuchkevych W 0-3
10/09 16:15 - Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
10/09 14:30 - Viktor Bosak v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
10/09 13:20 - Igor Vatsyn v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
10/05 19:45 - Samvel Melkumian v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
10/05 19:10 - Volodymyr Tuchkevych v Oleksandr Kostiuk L 1-3
10/05 17:25 - Volodymyr Tuchkevych v Andrii Kaptanovskyi L 1-3
10/05 16:15 - Volodymyr Tuchkevych v Samvel Melkumian L 2-3
10/05 15:05 - Volodymyr Tuchkevych v Oleksandr Kostiuk W 3-1
10/05 14:30 - Volodymyr Tuchkevych v Andrii Kaptanovskyi L 2-3
10/04 11:00 - Oleksandr Kostiuk v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
10/04 09:50 - Samvel Melkumian v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
10/04 09:15 - Volodymyr Tuchkevych v Andrii Kaptanovskyi L 2-3
10/04 08:05 - Oleksandr Kostiuk v Volodymyr Tuchkevych W 0-3
10/04 06:55 - Samvel Melkumian v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
10/04 05:45 - Andrii Kaptanovskyi v Volodymyr Tuchkevych L 3-1
10/02 12:10 - Volodymyr Tuchkevych v Igor Demchuk L 2-3
10/02 10:25 - Volodymyr Tuchkevych v Viktor Bosak W 3-1
10/02 09:15 - Volodymyr Tuchkevych v Igor Vatsyn W 3-2