Dmitriy Baystryuchenko Dmytro Baistriuchenko

Resultate

Ukraine - TT Cup 05/12 12:30 - Igor Kozhenkov v Dmytro Baistriuchenko L 3-2
Ukraine - TT Cup 05/12 11:20 - Dmytro Arzanov v Dmytro Baistriuchenko W 2-3
Ukraine - TT Cup 05/12 09:35 - Anatolii Chaplianka v Dmytro Baistriuchenko L 3-1
Ukraine - TT Cup 05/12 07:15 - Serhii Kinash v Dmytro Baistriuchenko L 3-2
Ukraine - TT Cup 05/12 04:55 - Oleksandr Semenets v Dmytro Baistriuchenko W 2-3
Ukraine - TT Cup 05/09 17:55 - Dmytro Baistriuchenko v Vadym Shvydkyi - Cancelled
Ukraine - TT Cup 05/09 16:45 - Valeriy Petukhov v Dmytro Baistriuchenko D Cancelled
Ukraine - TT Cup 05/09 15:00 - Yehor Riadynskyi v Dmytro Baistriuchenko L 3-2
Ukraine - TT Cup 05/09 13:15 - Nikita Zinov v Dmytro Baistriuchenko L 3-1
Ukraine - TT Cup 05/08 17:55 - Nikita Zinov v Dmytro Baistriuchenko L 3-0
Ukraine - TT Cup 05/08 15:35 - Valeriy Petukhov v Dmytro Baistriuchenko W 2-3
Ukraine - TT Cup 05/08 13:50 - Yehor Riadynskyi v Dmytro Baistriuchenko L 3-2