Halyna Telna Galyna Telnaya

Resultate

Ukraine - TT Cup - Damen 01/17 02:00 - Tatiana Tatianina v Halyna Telna L 3-0
Ukraine - TT Cup - Damen 01/17 01:00 - Nataliia Khmilevska v Halyna Telna L 3-1
Ukraine - TT Cup - Damen 01/17 00:00 - Iryna Aseieva v Halyna Telna L 3-1
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 22:30 - Nataliia Khmilevska v Halyna Telna L 3-1
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 21:30 - Tatiana Tatianina v Halyna Telna W 2-3
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 21:00 - Halyna Telna v Iryna Aseieva L 1-3
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 04:50 - Iryna Aseieva v Halyna Telna L 3-1
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 04:20 - Halyna Telna v Tatiana Tatianina W 3-1
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 02:50 - Halyna Telna v Nataliia Khmilevska L 2-3
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 01:50 - Iryna Aseieva v Halyna Telna W 2-3
Ukraine - TT Cup - Damen 01/16 01:20 - Halyna Telna v Nataliia Khmilevska L 2-3
Ukraine - TT Cup - Damen 01/15 23:50 - Halyna Telna v Tatiana Tatianina W 3-0