Kalender

Liga Pro 11/30 09:00 - Timofey Razinkov vs Maksim Ilichev - View
Liga Pro 11/30 09:30 - Evgeny Kalashnikov vs Timofey Razinkov - View
Liga Pro 11/30 10:30 - Aleksandr Kozlov vs Timofey Razinkov - View

Resultate

Liga Pro 11/23 12:00 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov L 3-0
Liga Pro 11/23 10:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov W 3-0
Liga Pro 11/23 10:00 - Dmitry Petrochenko v Timofey Razinkov W 2-3
Liga Pro 11/23 08:30 - Timofey Razinkov v Maksim Ilichev L 1-3
Liga Pro 11/16 11:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov L 1-3
Liga Pro 11/16 10:30 - Timofey Razinkov v Maksim Ilichev L 1-3
Liga Pro 11/16 10:00 - Dmitry Petrochenko v Timofey Razinkov L 3-0
Liga Pro 11/16 08:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov W 3-0
Liga Pro 10/14 11:00 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov - CANC
Liga Pro 10/14 09:30 - Timofey Razinkov v Pavel Semeshin - CANC
Liga Pro 10/14 08:30 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov - CANC
Liga Pro 10/13 12:15 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov L 3-1