Dmitry Popov Dmitri Popov

Moskau Liga Pro - Damen 10/24 19:59 - Dmitry Popov v Aleksandr Voronov 7-8
Moskau Liga Pro - Damen 10/24 18:30 - Dmitry Popov v Artyom Tikhonov 3-10
Moskau Liga Pro - Damen 10/24 17:30 - Evgenii Gruzdov v Dmitry Popov 8-6
Moskau Liga Pro - Damen 10/24 16:30 - Alexander Voronov v Dmitry Popov 7-10
Moskau Liga Pro - Damen 10/24 15:30 - Dmitry Popov v Vasily Dedov 6-3
Moskau Liga Pro - Damen 10/22 20:05 - Dmitri Popov v Evgenii Gruzdov 11-11
Moskau Liga Pro - Damen 10/22 19:00 - Dmitry Popov v Denis Bochkov 11-8
Moskau Liga Pro - Damen 10/22 18:00 - Dmitry Popov v Ivan Talamanov 7-11
Moskau Liga Pro - Damen 10/22 17:00 - Vasily Dedov v Dmitry Popov 12-12
Moskau Liga Pro - Damen 10/22 15:30 - Evgenii Gruzdov v Dmitry Popov 4-4
Moskau Liga Pro - Damen 10/16 21:00 - Dmitri Popov v Pavel Lukyanov 8-11
Moskau Liga Pro - Damen 10/16 19:30 - Dmitri Popov v Denis Grishenin 11-8
Moskau Liga Pro - Damen 10/16 18:30 - Shamil Hairullin v Dmitri Popov 5-8
Moskau Liga Pro - Damen 10/16 17:00 - Dmitri Popov v Pavel Lukyanov 6-5
Moskau Liga Pro - Damen 10/16 16:00 - Aleksei Popov v Dmitri Popov 1-7
Moskau Liga Pro - Damen 10/15 20:21 - Dmitri Popov v Andrey Tsvetkov 8-11
Moskau Liga Pro - Damen 10/15 19:00 - Dmitry Popov v Andrey Tsvetkov 11-6
Moskau Liga Pro - Damen 10/15 18:00 - Dmitry Popov v Vyacheslav Karpenko 7-4
Moskau Liga Pro - Damen 10/15 17:00 - Pavel Lukyanov v Dmitry Popov 11-9
Moskau Liga Pro - Damen 10/15 15:30 - Aleksei Popov v Dmitry Popov 10-5
Moskau Liga Pro - Damen 09/26 20:28 - Dmitri Popov v Somon Husen 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/26 19:07 - Aleksandr Radchenko v Dmitry Popov 8-1
Moskau Liga Pro - Damen 09/26 18:30 - Shamil Khairullin v Dmitry Popov 6-7
Moskau Liga Pro - Damen 09/26 17:00 - Dmitry Popov v Pavel Malahov 7-4
Moskau Liga Pro - Damen 09/26 16:00 - Ivan Titov v Dmitry Popov 11-8
Moskau Liga Pro - Damen 09/23 20:46 - Dmitry Popov v Aleksei Popov 11-6
Moskau Liga Pro - Damen 09/23 19:00 - Dmitri Popov v Somon Husen 11-8
Moskau Liga Pro - Damen 09/23 18:00 - Dmitri Popov v Artem Tarasov 7-7
Moskau Liga Pro - Damen 09/23 17:00 - Shamil Hairullin v Dmitri Popov 6-3
Moskau Liga Pro - Damen 09/23 15:30 - Aleksei Popov v Dmitri Popov 7-8