Naoko Fukuman & Kurumi Yonao Fukuman/Yonao

Hong Kong Open - Herrendoppel 11/14 01:00 1 Supajirakul/Taerat'chai v Fukuman/Yonao 2-1
World Tour Finals XD 11/08 06:30 - Fukuman/Yonao v Lee/Shin 0-2
World Tour Finals XD 11/07 04:03 - Lee/Lee v Fukuman/Yonao 4-20
World Tour Finals XD 10/26 13:30 - Lee/Shin v Fukuman/Yonao 2-1
World Tour Finals XD 10/25 13:10 - Hsu/Wu v Fukuman/Yonao 0-2
World Tour Finals XD 10/23 12:55 - Fukuman/Yonao v Chen/Jia 2-0
World Tour Finals XD 10/18 07:40 - Fukuman/Yonao v Tanaka/Yonemoto 0-2
World Tour Finals XD 10/16 09:20 - Lefel/Tran v Fukuman/Yonao 0-2
Italian International - Damendoppel 10/06 06:10 - Kurihara/Shinoya v Fukuman/Yonao 2-0
Italian International - Damendoppel 10/05 11:55 - Imanuela/Ramadhanti v Fukuman/Yonao 0-2
Italian International - Damendoppel 10/04 10:35 - Mentari/Sari v Fukuman/Yonao 0-2
Italian International - Damendoppel 10/03 05:20 - Chung/Juang v Fukuman/Yonao 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/29 07:46 - Fukushima/Hirota v Fukuman/Yonao 20-12
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/29 05:00 - Fukushima/Hirota v Fukuman/Yonao 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/28 09:00 - Awanda/Istarani v Fukuman/Yonao 1-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/27 07:56 - Haris/Pradipta v Fukuman/Yonao 19-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/27 07:20 - Haris/Pradipta v Fukuman/Yonao 1-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/26 06:30 - Yonao/Fukuman v Paewsampran/Supajirakul 2-1
World Tour Finals XD 09/19 04:30 - Fukuman/Yonao v Tang/Yu 0-2
World Tour Finals XD 09/12 06:00 - Stoeva/Stoeva v Fukuman/Yonao 2-1
Italian International - Damendoppel 07/27 00:30 - Fukuman/Yonao v Matsuyama/Shida 0-2
Italian International - Damendoppel 07/26 03:05 - Fukuman/Yonao v Hobara/Sone 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 07/19 09:35 - Matsuyama/Shida v Fukuman/Yonao 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 07/18 07:15 - Teoh/Yap v Fukuman/Yonao 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 07/13 08:30 - Matsutomo/Takahashi v Fukuman/Yonao 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 07/12 08:40 - Fukuman/Yonao v Hsu/Wu 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 07/11 04:00 - Fukuman/Yonao v Iam'kul/Thamnopakao 2-0
World Tour Finals XD 07/04 09:30 - Fukuman/Yonao v Matsumoto/Nagahara 1-2
World Tour Finals XD 06/27 08:20 - Hoo/Soong v Fukuman/Yonao 2-1
Italian International - Damendoppel 06/16 21:30 - Fukuman/Yonao v Kim/Kim 0-2