Naoko Fukuman & Kurumi Yonao Fukuman/Yonao

European Club Championships 06/16 21:30 - Fukuman/Yonao v Kim/Kim 0-2
European Club Championships 06/16 03:50 - Fukuman/Yonao v Cao/Yu 20-15
European Club Championships 06/16 03:45 - Fukuman/Yonao v Tong Wei Cao & Zheng Yu 2-1
European Club Championships 06/14 20:40 - Fukuman/Yonao v Birch/Moore 2-0
European Club Championships 05/04 09:01 - Yu/Cao v Fukuman/Yonao 20-15
European Club Championships 05/04 07:30 - Tong Wei Cao & Zheng Yu v Fukuman/Yonao 2-0
European Club Championships 05/03 02:37 - Apalisok/Tan v Fukuman/Yonao 6-20
European Club Championships 05/02 03:30 - Pak/Rahardja v Fukuman/Yonao 0-2
Thomas Cup 04/27 10:00 - Haris/Pradipta v Fukuman/Yonao 2-0
Thomas Cup 04/26 08:43 - Fukuman/Yonao v Ng/Yeung 19-11
Thomas Cup 04/26 07:00 - Fukuman/Yonao v Ng/Yeung 2-0
European Club Championships 04/08 03:00 1 Fukuman/Yonao v Sakuramoto/Takahata 2-1
European Club Championships 04/07 05:00 1 Fukuman/Yonao v Honda/Shimizu 2-1
Thomas Cup - Herrendoppel 03/14 13:40 - Chen/Jia v Fukuman/Yonao 2-0
Thomas Cup - Herrendoppel 11/15 08:00 - Du/Li v Fukuman/Yonao 2-0
Thomas Cup - Herrendoppel 10/21 11:40 - Yonao/Fukuman v Tanaka/Yonemoto 1-2
Thomas Cup - Herrendoppel 10/20 15:30 - Fukuman/Yonao v Rytter Juhl/Pedersen Walkover
Thomas Cup - Herrendoppel 10/19 12:00 - Chow/Lee v Fukuman/Yonao 0-2
Thomas Cup - Herrendoppel 10/18 08:30 - Awanda/Istarani v Fukuman/Yonao 0-2
Thomas Cup - Herrendoppel 09/23 05:07 - Fukuman/Yonao v Kim/Kong 11-21
Thomas Cup - Herrendoppel 09/23 03:40 - Fukuman/Yonao v Kim/Yong Kong 0-2
Thomas Cup - Herrendoppel 09/22 08:00 - Fukuman/Yonao v Aratama/Watanabe 2-0
Thomas Cup - Herrendoppel 09/21 01:00 - Kugo/Yokoyama v Fukuman/Yonao 1-2
Thomas Cup - Herrendoppel 09/20 10:14 - Yonao/Fukuman v Jung/Shin 21-17
Thomas Cup - Herrendoppel 08/24 12:00 - Matsutomo/Takahashi v Fukuman/Yonao 2-1
Thomas Cup - Herrendoppel 08/23 13:00 - Fukuman/Yonao v Chieh Cheng/Hu 2-0
Thomas Cup - Herrendoppel 06/22 08:10 - Rin Kim/Yoo v Fukuman/Yonao 2-0
Thomas Cup - Herrendoppel 06/21 07:34 - Supajirakul/Taerattanachai v Fukuman/Yonao 16-21
Thomas Cup - Herrendoppel 06/15 13:13 - Tanaka/Yonemoto v Fukuman/Yonao 21-16
Thomas Cup - Herrendoppel 06/15 09:30 4 Tanaka/Yonemoto v Fukuman/Yonao 2-0