Qingchen Chen & Yifan Jia Chen/Jia

China Open - Gemischtes Doppel 09/21 09:09 - Chen/Jia v Stoeva/Stoeva 17-20
China Open - Gemischtes Doppel 09/21 06:00 - Chen/Jia v Stoeva/Stoeva 1-2
China Open - Gemischtes Doppel 09/19 07:00 - Chen/Jia v Kan/Zhong 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 09/16 03:10 - Fukushima/Hirota v Chen/Jia 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 09/15 06:00 - Chen/Jia v Du/Li 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 09/14 05:49 - Tang/Yu v Chen/Jia 15-20
China Open - Gemischtes Doppel 09/14 02:50 - Tang/Yu v Chen/Jia 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 09/13 01:30 - Aratama/Watanabe v Chen/Jia 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 08/03 03:00 - Jia/Chen v Polii/Rahayu 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 08/02 02:20 - Chen/Jia v Du/Li 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 08/01 02:00 - Chen/Jia v Bolotova/Davletova 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 07/07 08:00 - Chen/Jia v Matsumoto/Nagahara 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 07/06 09:30 - Chen/Jia v Lee/Shin 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 07/05 05:00 - Chen/Jia v Chow/Lee 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 07/04 02:45 - Jia/Chen v Chang/Jung 2-1
China Open - Gemischtes Doppel 07/01 04:20 - Chen/Jia v Matsutomo/Takahashi 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 06/30 04:20 - Chen/Jia v Rin Kim/Yong Kong 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 06/29 09:08 - Chen/Jia v Kititha'kul/Praj'Jai 20-14
China Open - Gemischtes Doppel 06/29 07:50 - Chen/Jia v Kititharakul/Prajongjai 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 06/28 09:10 - Chen/Jia v Chang/Jung 2-1
China Open - Gemischtes Doppel 05/25 05:30 1 Kititharakul/Prajongjai v Chen/Jia 0-2
China Open - Gemischtes Doppel 05/24 03:00 1 Fruergaard/Thygesen v Chen/Jia 0-2
Singapore Open - Herrendoppel 05/23 02:30 1 Chen/Jia v Polii/Rahayu 2-0
Singapore Open - Herrendoppel 05/22 02:30 1 Chen/Jia v Goh/Soong 2-0
Singapore Open - Herrendoppel 04/26 05:45 - Chen/Jia v Haris/Pradipta 0-2
Singapore Open - Herrendoppel 04/25 04:40 - Chen/Jia v Dubthuk/Saengchote 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 03/16 10:00 - Chen/Jia v Tanaka/Yonemoto 1-2
China Open - Gemischtes Doppel 03/15 14:35 - Chen/Jia v Fruergaard/Thygesen 2-0
China Open - Gemischtes Doppel 03/14 13:40 - Chen/Jia v Fukuman/Yonao 2-0
Singapore Open - Herrendoppel 03/09 17:10 - Chen/Jia v Chang/Rin Kim 0-2