Chiang/Hung

Hong Kong Open - Herrendoppel 11/22 01:45 - Kim/Yong Kong v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 11/15 03:30 - Hoo/Woon v Chiang/Hung 2-1
Scottish Open - Herrendoppel 11/08 00:45 - Baek/Lee v Chiang/Hung 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/21 01:50 - Chang/Lee v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/20 05:50 - Nagahara/Matsumoto v Chiang/Hung 17-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 09/13 05:00 - Chiang/Hung v Matsumoto/Nagahara 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 08/23 14:30 - Chen/Jia v Chiang/Hung 20-17
Hong Kong Open - Herrendoppel 08/23 13:00 - Chen/Jia v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 08/21 17:00 - Chiang/Hung v Finne Ipsen/Søby Hansen 2-1
Scottish Open - Herrendoppel 06/29 08:40 - Kim/Yoo v Chiang/Hung 2-0
Scottish Open - Herrendoppel 06/28 06:15 - Chiang/Hung v Kayama/Yasuda 2-1
Hong Kong Open - Herrendoppel 06/21 05:10 - Chiang/Hung v Jung Chae/Rin Kim 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/26 12:00 - Chiang/Hung v Jongkolphan Kititharakul & Rawinda Prajongjai 0-2
Scottish Open - Herrendoppel 04/20 09:42 - Chiang/Hung v Qiao/Wei 9-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/12 07:00 - Kititharakul/Prajongjai v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 04/04 12:00 - Tang/Huang v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 03/29 08:50 - Chiang/Hung v Fukuman/Yonao 0-2
Hong Kong Open - Herrendoppel 03/16 11:30 - Hoo/Woon v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 03/15 18:30 - Muthiah/Stadelmann v Chiang/Hung 17-21
California International - Damen 03/08 12:47 - Chiang/Hung v Huang/Tang 16-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 03/01 15:16 - Chiang/Hung v Bao/Yu 15-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 02/09 13:42 - Bao/Yu v Chiang/Hung 22-20
Hong Kong Open - Herrendoppel 02/08 10:12 - Sukklad/Saengchote v Chiang/Hung 14-20
Hong Kong Open - Herrendoppel 01/19 06:08 - Balan/Sawant v Chiang/Hung 14-21
Hong Kong Open - Herrendoppel 12/07 07:20 - Matsuyama/Shida v Chiang/Hung 2-0
Hong Kong Open - Herrendoppel 12/02 06:23 - S Awanda/NI Ketut v Chiang/Hung 21-15
Hong Kong Open - Herrendoppel 12/01 02:00 - Chiang/Hung v Gabriela Stoeva & Stefani Stoeva View
Hong Kong Open - Herrendoppel 11/30 11:30 - Pradipta/Nuraidah v Chiang/Hung 21-23
California International - Damen 11/23 01:31 - Huang/Li v Chiang/Hung 21-17
California International - Damen 11/16 08:27 - Li/Huang v Chiang/Hung 21-17