Head to Head

Setka Cup 2021/09/06 00:55 Oleh Kovalchuk v Artem Lisechko L 3-1

Home History

Setka Cup 2021/09/06 17:05 Pavlo Volkov v Artem Lisechko L 3-2
Setka Cup 2021/09/06 16:05 Artem Lisechko v Dmitriy Pereyaslovskyi L 2-3
Setka Cup 2021/09/06 15:05 Mykola Polysynskyi v Artem Lisechko W 2-3
Setka Cup 2021/09/06 13:35 Artem Lisechko v Aleksandr Shapoval L 0-3
Setka Cup 2021/09/06 04:25 Aleksandr Shapoval v Artem Lisechko W 0-3
Setka Cup 2021/09/06 02:55 Artem Lisechko v Mykola Polysynskyi W 3-0
Setka Cup 2021/09/06 00:55 Oleh Kovalchuk v Artem Lisechko L 3-1
Setka Cup 2021/09/05 22:55 Pavlo Volkov v Artem Lisechko W 1-3

Away History

Setka Cup 2021/09/06 18:05 Dmitriy Pereyaslovskyi v Oleh Kovalchuk W 0-3
Setka Cup 2021/09/06 16:35 Mykola Polysynskyi v Oleh Kovalchuk W 2-3
Setka Cup 2021/09/06 14:35 Aleksandr Shapoval v Oleh Kovalchuk W 0-3
Setka Cup 2021/09/06 12:35 Pavlo Volkov v Oleh Kovalchuk W 1-3
Setka Cup 2021/09/06 03:55 Oleh Kovalchuk v Mykola Polysynskyi W 3-1
Setka Cup 2021/09/06 01:55 Pavlo Volkov v Oleh Kovalchuk W 2-3
Setka Cup 2021/09/06 00:55 Oleh Kovalchuk v Artem Lisechko W 3-1
Setka Cup 2021/09/05 23:55 Dmitriy Pereyaslovskyi v Oleh Kovalchuk W 2-3