Pts

1 2 3 4
Evgeny Shishko 11 11 8 11
Oleg Popov 7 8 11 9