Pts

1 2 3 4
Vladimir Klimentev 11 6 11 5
Aleksandr Sheinfain 6 11 13 11