Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 10 9 11 12
Andrei Huchok 3 12 11 8 14