Viktoriya Tomova   Evgeniya Rodina
0 Asse 0
3 Doppelf. 3
61 61
Win % 1st Serve
55 55
50 50
Breakbälle verwandelt
33 33

Comments

Events

 • Game 1 - Viktoriya Tomova - breaks to 40
 • Game 2 - Viktoriya Tomova - holds to 40
 • Game 3 - Viktoriya Tomova - breaks to 30
 • Game 4 - Evgeniya Rodina - breaks to love
 • Game 5 - Evgeniya Rodina - holds to 15
 • Game 6 - Evgeniya Rodina - breaks to 15
 • Game 7 - Evgeniya Rodina - holds to love
 • Game 8 - Viktoriya Tomova - holds to 40
 • Game 9 - Viktoriya Tomova - breaks to 40
 • Game 10 - Viktoriya Tomova - holds to 30
 • Game 11 - Viktoriya Tomova - breaks to 40
 • Game 12 - Viktoriya Tomova - holds to 15
 • Game 13 - Viktoriya Tomova - breaks to 15
 • Game 14 - Viktoriya Tomova - holds to 15
 • Game 15 - Viktoriya Tomova - breaks to 40
 • Game 16 - Viktoriya Tomova - holds to 40