Pts

1 2 3 4 5
Viktor Bosak 11 5 9 3 0
Volodymyr Tuchkevych 6 11 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viktor Bosak
 • Game 1 Race to 5 - Viktor Bosak
 • Game 1 Race to 7 - Viktor Bosak
 • Game 1 Race to 9 - Viktor Bosak
 • Game 1 - Viktor Bosak won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 - Volodymyr Tuchkevych won 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 5 - Viktor Bosak
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Volodymyr Tuchkevych won 3-11