Pts

1 2 3
Viktor Bosak 10 4 8
Volodymyr Tuchkevych 12 11 11