Pts

1 2 3
Volodymyr Tuchkevych 11 11 12
Viktor Bosak 9 7 10