Rennen - Kawasaki 2021-09-15 07:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 New Express 1.952
09/15 07:34
3.750
09/15 07:47
3 Royal Opera Yoichi Tanabe Yuki Furuoka 10.000
09/15 07:46
8.000
09/15 07:46
8 Vista Storica Nobufumi Kuribayashi Ryusei Nakagoshi 151.000
09/15 07:46
4 Suzu Blue Sky Nobuhiro Shibuya Ryoma Kimatsuka 31.000
09/15 07:46
41.000
09/15 07:46
9 Ekku Takashi Mizuno Kasumi Kamio 41.000
09/15 07:46
26.000
09/15 07:46
0 Ask Very Well 1.800
09/15 07:34
4.200
09/15 07:47
1 Xiao Yi Xiao Takayuki Yamashita Tsubasa Sasagawa 15.000
09/15 07:46
17.000
09/15 07:46
6 Koshi Yasuhide Yoneya Taito Mori 7.500
09/15 07:46
5 Pond Well Risk Yuya Yamazaki Mitsuhiro Masuda 151.000
09/15 07:46
7 Kanesho Rui Yoshihisa Suzuki Naoki Machida 2.200
09/15 07:46