Pts

1 2 3 4
Nikolay Shalgorodskiy 11 7 10 8
Vladimir Pasternak 8 11 12 11