Pts

1 2 3 4
Vasyl Aksenin 12 3 11 16
Volodymyr Ivasiv 10 11 6 14

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 Race to 5 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 Race to 7 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 Race to 9 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 - Vasyl Aksenin won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 - Volodymyr Ivasiv won 3-11
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Vasyl Aksenin
 • Game 3 Race to 5 - Vasyl Aksenin
 • Game 3 Race to 7 - Vasyl Aksenin
 • Game 3 Race to 9 - Vasyl Aksenin
 • Game 3 - Vasyl Aksenin won 11-6
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 4 Race to 5 - Vasyl Aksenin
 • Game 4 Race to 7 - Vasyl Aksenin
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Ivasiv