Pts

1 2 3 4
Yuriy Novikov 11 4 9 9
Sergey Vavrenyuk 6 11 11 11