[8] Dynamo Astrakhan 27-32 Chekhovskie Medvedi [3] 2019-10-09 14:00

Stadion: Sportkompleks Zvezdny

Dynamo Astrakhan Dynamo Astrakhan   Chekhovskie Medvedi Chekhovskie Medvedi
27 Pts 32
6 Last 10 Mins Score 4
58 58
Ballbesitz in %
42 42

Pts

1 2 F
12 15 27
18 14 32

Events

 • 1' - 1st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 4' - 2nd Goal - Dynamo Astrakhan
 • 4' - 3rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 5' - 4th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 3 - Chekhovskie Medvedi
 • 6' - 5th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 6' - 6th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 7' - 7th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 5 - Chekhovskie Medvedi
 • 7' - 8th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 7' - 9th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 10' - 10th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 11' - 11th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 7 - Chekhovskie Medvedi
 • 12' - 12th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 13' - 13th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 14' - 14th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 16' - 15th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 16' - 16th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 10 - Chekhovskie Medvedi
 • 17' - 17th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 18' - 18th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 18' - 18th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 19' - 19th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 12 - Chekhovskie Medvedi
 • 20' - 20th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 22' - 21st Goal - Dynamo Astrakhan
 • 22' - 21st Goal - Dynamo Astrakhan
 • 22' - 22nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 23' - 23rd Goal - Dynamo Astrakhan
 • 23' - 23rd Goal - Dynamo Astrakhan
 • 23' - 24th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 15 - Chekhovskie Medvedi
 • 23' - 25th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 24' - 26th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 24' - 26th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 25' - 27th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 28' - 28th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 17 - Chekhovskie Medvedi
 • 30' - 29th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 30' - 29th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 30' - 30th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Score After First Half - 12-18
 • 32' - 31st Goal - Dynamo Astrakhan
 • 33' - 32nd Goal - Dynamo Astrakhan
 • 34' - 33rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 35' - 34th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 35' - 35th Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 3 - Dynamo Astrakhan
 • 37' - 36th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 38' - 37th Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 5 - Dynamo Astrakhan
 • 39' - 38th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 41' - 39th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 42' - 40th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 42' - 40th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 43' - 41st Goal - Dynamo Astrakhan
 • 43' - 42nd Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 7 - Dynamo Astrakhan
 • 43' - 42nd Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 7 - Dynamo Astrakhan
 • 44' - 43rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 45' - 44th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 45' - 45th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 46' - 46th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 47' - 47th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 48' - 48th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 10 - Chekhovskie Medvedi
 • 50' - 49th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 51' - 50th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 54' - 51st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 54' - 52nd Goal - Dynamo Astrakhan
 • 55' - 53rd Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 12 - Dynamo Astrakhan
 • 55' - 54th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 57' - 55th Goal - Dynamo Astrakhan
 • 58' - 56th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 58' - 57th Goal - Dynamo Astrakhan
 • Half - Race to 15 - Dynamo Astrakhan
 • 59' - 58th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 60' - 59th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Score After Second Half - 27-32