Pts

1 2 3 4 5
Yury Nodzrunov 12 7 6 14 6
Denis Bochkov 10 11 11 12 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 5 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 9 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 - Yurii Nozdrunov won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 2 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 2 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 2 Race to 9 - Denis Bochkov
 • Game 2 - Denis Bochkov won 7-11
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 3 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 3 Race to 9 - Denis Bochkov
 • Game 3 - Denis Bochkov won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 9 - Yurii Nozdrunov
 • Game 4 - Yurii Nozdrunov won 14-12
 • Score After Game 4 - 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 5 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 5 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 5 Race to 9 - Denis Bochkov