Pts

1 2 3 4
Ilya Korogodsky 11 9 11 11
Alik Girevenkov 6 11 5 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 - Ilya Korogodskii won 11-6
 • Score at the end of Game 1 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 2 Race to 5 - Alik Girevenkov
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 - Alik Girevenkov won 9-11
 • Score at the end of Game 2 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 - Ilya Korogodskii won 11-5
 • Score at the end of Game 3 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 - Ilya Korogodskii won 11-5
 • Score at the end of Game 4 11-5