Kolstad v Ranheim 2019-05-01 16:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
HEIM 1.00 1.20 0.80 2.60 6.40
AUSWÄRTS 0.60 1.00 0.20 1.60 4.60
Total 1.60 2.20 1.00 4.20 11.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
HEIM - 1.90 - 2.10 -
AUSWÄRTS 1.10 1.60 0.30 1.20 4.70
Total - 3.50 - 3.30 -

Live Streaming

Comments