Pts

1 2 3 4
Olga Vishnyakova 11 11 4 11
Svetlana Mokhnacheva 6 10 11 4