Pts

1 2 3
Ilya Berezin 7 10 7
Mikhail Gladyshev 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 7 - Mihail Gladishev
 • Game 1 Race to 9 - Mihail Gladishev
 • Game 1 - Mihail Gladishev won 7-11
 • Score at the end of Game 1 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Mihail Gladishev
 • Game 2 Race to 5 - Mihail Gladishev
 • Game 2 Race to 7 - Mihail Gladishev
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Berezin
 • Game 2 - Mihail Gladishev won 10-11
 • Score at the end of Game 2 10-11
 • Game 3 Race to 3 - Mihail Gladishev
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Berezin
 • Game 3 Race to 7 - Mihail Gladishev
 • Game 3 Race to 9 - Mihail Gladishev
 • Game 3 - Mihail Gladishev won 7-11
 • Score at the end of Game 3 7-11