Pts

1 2 3
Evgeny Regentov 7 7 7
Aleksei Zhukov 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksei Zhukov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksei Zhukov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksei Zhukov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksei Zhukov
 • Game 1 - Aleksei Zhukov won 7-11
 • Score at the end of Game 1 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksei Zhukov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksei Zhukov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksei Zhukov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksei Zhukov
 • Game 2 - Aleksei Zhukov won 7-11
 • Score at the end of Game 2 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Zhukov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Zhukov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksei Zhukov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksei Zhukov
 • Game 3 - Aleksei Zhukov won 7-11
 • Score at the end of Game 3 7-11