Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Nemashkalo 14 8 9 11 12
Dmitry Voronov 12 11 11 7 14