Pts

1 2 3 4 5
Eugene Glazun 9 11 15 5 12
Dmitry Voronov 11 6 13 11 10