Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Voronov 11 8 11 7 9
Timofey Shatilov 6 11 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Voronov
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Voronov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Voronov
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Voronov
 • Game 1 - Dmitry Voronov won 11-6
 • Score at the end of Game 1 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Voronov
 • Game 2 Race to 5 - Timofey Shatilov
 • Game 2 Race to 7 - Timofey Shatilov
 • Game 2 Race to 9 - Timofey Shatilov
 • Game 2 - Timofey Shatilov won 8-11
 • Score at the end of Game 2 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Voronov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Voronov
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Voronov
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Voronov
 • Game 3 - Dmitry Voronov won 11-9
 • Score at the end of Game 3 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Timofey Shatilov
 • Game 4 Race to 5 - Timofey Shatilov
 • Game 4 Race to 7 - Timofey Shatilov
 • Game 4 Race to 9 - Timofey Shatilov
 • Game 4 - Timofey Shatilov won 7-11
 • Score at the end of Game 4 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Timofey Shatilov
 • Game 5 Race to 5 - Timofey Shatilov
 • Game 5 Race to 7 - Dmitry Voronov
 • Game 5 Race to 9 - Timofey Shatilov
 • Game 5 - Timofey Shatilov won 9-11
 • Score at the end of Game 5 9-11