Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Bazhinov 9 14 8 11 10
Arthur Toporkov 11 12 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 1 Race to 5 - Arthur Toporkov
 • Game 1 Race to 7 - Arthur Toporkov
 • Game 1 Race to 9 - Arthur Toporkov
 • Game 1 - Arthur Toporkov won 9-11
 • Score at the end of Game 1 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 2 Race to 7 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 2 Race to 9 - Arthur Toporkov
 • Game 2 - Yaroslav Bazhinov won 14-12
 • Score at the end of Game 2 14-12
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 3 Race to 7 - Arthur Toporkov
 • Game 3 Race to 9 - Arthur Toporkov
 • Game 3 - Arthur Toporkov won 8-11
 • Score at the end of Game 3 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 4 Race to 7 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 4 Race to 9 - Arthur Toporkov
 • Game 4 - Yaroslav Bazhinov won 11-9
 • Score at the end of Game 4 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Bazhinov
 • Game 5 Race to 7 - Arthur Toporkov
 • Game 5 Race to 9 - Arthur Toporkov