Ungarn - NB1

04/08 16:00 Balmazújváros v Tatabanya View
04/08 16:00 Cegled v Pick Szeged View
04/05 16:00 Tatabanya v Cegled View
04/05 16:00 Csurgói KK v Pick Szeged View
04/04 16:00 Pick Szeged v Eger SBS View
04/03 16:00 MKB Veszprem v B.Braun Gyongyos View
04/01 16:00 Oroshazi FKSE v Mezokovesdi KC View
04/01 16:00 Csurgói KK v Cyeb Budakalasz View
04/01 16:00 Balatonfuredi KSE v Balmazújváros View
04/01 16:00 Vaci KSE v Komlo View
03/25 17:00 Balmazújváros v Csurgói KK 28-29
03/25 17:00 Gyongyos v Mezokovesdi KC 30-23
03/25 17:00 Komlo v Oroshazi FKSE 25-23
03/25 17:00 Budakalasz v Vaci KSE 28-28
03/24 16:55 [9] Cegled v Balatonfuredi KSE [6] 30-28
03/22 17:00 [10] Eger SBS v Tatabanya [3] 26-30
03/21 17:00 Veszprem v Vaci KSE 33-22
03/19 17:00 [6] Balatonfuredi KSE v Eger SBS [10] 29-23
03/18 17:00 Balmazújváros v Budakalasz 22-28
03/18 17:00 Oroshazi FKSE v Vaci KSE 29-24
03/18 17:00 Csurgói KK v Cegled 25-20
03/18 17:00 [12] Gyongyos v Komlo [8] 25-26
03/18 16:00 Veszprem v Pick Szeged 24-22
03/14 17:00 Veszprem v Cegled 34-22
03/11 17:00 Komlo v Pick Szeged 23-26
03/11 17:00 Eger SBS v Csurgói KK 31-36
03/11 17:00 Vaci KSE v B.Braun Gyongyos 23-22
03/11 17:00 Budakalasz v Oroshazi FKSE 29-26
03/10 17:00 [10] Cegled v Balmazújváros [13] 24-24
03/08 17:00 [14] Mezokovesdi KC v Tatabanya [3] 32-34