US Open - Damendoppel 07/23 19:51 Matsumoto/Nagahara Matsumoto/Nagahara 5-11 Lee/Shin